Selecteer een pagina
Ook in de Witte Kerk is aandacht voor privacywet AVG. Het privacy-statement, dat u hieronder kunt downloaden, waarborgt goede omgang met wettelijke privacy-regels. Het privacy-statement is samengesteld op de wijze zoals de Protestantse Kerk in Nederland het adviseert. Voor vragen over privacy kunt u terecht bij kernteam Ondersteunen.

Download de privacy-regeling van de Witte Kerk